Samen geven we Drenthe door - Drenthe Geeft Door

Samen geven we Drenthe door

Samen geven we Drenthe door

Alles wat je weggooit is eigenlijk een bouwsteen die we doorgeven voor de toekomst.

Hoe werkt afval scheiden in jouw gemeente?