Koen - Drenthe Geeft Door

Circulair slopen

Nieuwe grondstoffen uit circulair slopen

Veel inwoners van Drenthe zijn al actief bezig met het scheiden van hun afval.
Zo dragen ze een steentje bij aan de toekomst van Drenthe. Bekijk alle ideeën en ontdek wat jij nog meer kunt doen. Wil je direct aan de slag? Ga dan naar afval scheiden, hoe? Hier kun je doorklikken naar de informatie van jouw gemeente.

Bekijk het interview met Koen

Koen Rooseboom geeft het door:
Nieuwe grondstoffen uit circulair slopen

Koen Rooseboom is medewerker circulair bij de Bork Groep, een allround dienstverlener op het gebied van sloop, demontage, asbestsanering en recycling. Koen houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met hergebruik. 

“De laatste jaren is de visie op slopen veranderd. We gaan van lineair slopen naar circulair slopen. Dat houdt in dat we zorgvuldig demonteren en slopen zodat materialen en grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt bij nieuwe bouwprojecten,” vertelt Koen. Een nieuwe werkwijze, die vraagt om bekendheid en bewustzijn bij collega’s en opdrachtgevers. In zijn functie onderzoekt Koen hoe de organisatie optimaal kan worden ingericht op het circulair slopen, want daar gaan we in de toekomst naartoe. En hij denkt mee met opdrachtgevers. “Zij zien zelf de waarde in van bestaande materialen en vragen of die hergebruikt kunnen worden.”

Bouwen aan de toekomst

Bork Groep wordt ingezet voor de demontage en sloop van gebouwen die te oud en onveilig zijn om te laten staan. “Door weg te halen wat schadelijk is en door oude constructies af te breken en af te voeren, halen wij grondstoffen direct op bij de bron. Deze grondstoffen worden opnieuw gebruikt als bouwstoffen. Dus wij zien afval niet als direct afval, maar wij als een grondstof om mee te bouwen aan de toekomst.”

Door tussen de brokstukken te zoeken naar waardevolle materialen, wordt een bijdrage geleverd aan recycling en hergebruik van materialen en grondstoffen. Betonpuin uit oude gebouwen wordt bijvoorbeeld gebruikt als nieuwe grondstof. Door dit betonpuin te breken met een puinbreker, ontstaat betongranulaat. Dat is in te zetten als toeslagmateriaal voor nieuw beton. “Het liefst gaan we nog een stapje verder en willen we het beton weer scheiden naar zand, grind en cement. In project ‘Circulair mineraal’ onderzoeken we samen met vijf andere sloopbedrijven hoe we dit het beste zouden kunnen doen.” Andere materialen die hergebruikt worden, zijn bijvoorbeeld dakplaten, isolatieplaten, dakbedekking, hout, deuren of kozijnen. “We zoeken nieuwe eigenaren voor de materialen en grondstoffen. En we registeren dat proces zodat we weten wat waar terecht komt. Zo zijn alle materialen traceerbaar en kunnen we er ook een eerlijk verhaal bij vertellen.

Een tweede leven in de Circulaire HUB

Bork Groep heeft een circulaire HUB gebouwd. “De locatie zelf is opgebouwd uit circulaire materialen en hier proberen wij tweedehands materialen een nieuw leven te geven. Wij zoeken bedrijven die dezelfde visie hebben als wij en die graag willen samenwerken.” Materialen die uit oude gebouwen zijn gehaald, worden voor de nieuwe eigenaren in de Circulaire HUB bewaard. De nieuwe eigenaren hoeven dus geen opslag en vervoer te regelen. Dat scheelt weer in de kosten en belasting van het milieu. “In de HUB proberen we ook de link met het onderwijs te maken. We hebben intensief contact met Alfa College. Daar werken ze aan een project voor de bouw van een ‘Waterstof Tiny House’. Dit huis gaan de studenten bouwen in de HUB met circulaire materialen. Zo bieden we niet alleen de materialen en ruimte, maar geven we ook onze kennis door.”

Ruimte creëren voor iets nieuws

Sloop is letterlijk ruimte creëren voor iets nieuws. Door constructies af te breken en af te voeren, komt er ruimte voor vooruitgang. Niet alleen voor onze generatie, maar ook voor de generaties na ons. Zo is het einde van een gebouw het begin van iets heel moois. Zorgvuldig slopen kost meer tijd, maar we zien dat steeds meer partijen bereid zijn om deze tijdsinvestering te doen. Het dringt steeds meer tot bedrijven door dat het belangrijk is, voor de toekomst, maar ook om een goed voorbeeld te geven in de markt waarin ze actief zijn.

“Ook als particulier kun je een steentje bijdragen,” sluit Koen af. “We hebben het afgelopen jaar aan de verhuur van onze containerbakken gezien dat mensen door de coronamaatregelen veel thuis gingen klussen of verbouwen. Probeer ook dan de afvalstormen zo netjes mogelijk aan te leveren door je bouwafval bewust te scheiden.”

“Niet zomaar alles willen weggooien, maar zuinig omgaan met de materialen en grondstoffen die we hebben.”

Hoe werkt afval scheiden in jouw gemeente?