Hendrik - Drenthe Geeft Door

Hendrik

Hendrik

Inwoner en werknemer van de gemeente Aa en Hunze, Hendrik Veenstra, vindt afval scheiden niet meer dan logisch. Hij scheidt afval, zowel thuis als op zijn werk.

Hendrik Veenstra is inwoner van de gemeente Aa en Hunze én werkt voor deze gemeente in de buitendienst. Afval scheiden is voor Hendrik niet meer dan logisch. Hoe hij dat thuis en op zijn werk ervaart, vertelt hij hieronder.

Scheiden sinds de jaren ‘80

Afval scheiden is vandaag de dag heel normaal. Vroeger was dat wel anders vertelt Hendrik. “Alles werd vroeger in een vuilniszak verzameld en bij de straat gezet. De vuilniswagen kwam dan om de zakken op te halen. Dat veranderde vanaf de jaren ’80. Toen werden de grijze en groene container ingevoerd. In die tijd kregen we ook een chemobox. Dat was wel even wennen allemaal. Allereerst kreeg je 2 containers bij je huis en we gingen voor het eerst het gft apart inzamelen.”

“Een hele tijd later gingen we nog een stapje verder. Toen kregen we zakken waarin we plastic, metalen en drankenkartons in kwijt konden. Ons gezin is daar vanaf het begin af aan actief mee bezig gegaan om het zo goed mogelijk gescheiden aan te leveren. In 2016 werd de zak verruild voor de oranje pmd-container. Wij vonden dat een enorm voordeel omdat het inzamelen daardoor wat makkelijker en schoner werd.”

Van onwennig naar automatisme

Zeker in het begin was het scheiden van afval ongebruikelijk voor veel mensen. “Doordat ik zelf bij de gemeente werk, word ik elke dag met het belang van een goede afvalscheiding geconfronteerd. Daardoor is de behoefte om het anders aan te pakken bij ons als gezin heel natuurlijk gegaan. De drijfveer zit hem in de link naar mijn dagelijkse werkzaamheden op het afvalbrengstation en in de buitendienst.”

De introductie van nieuwe manieren om afval te scheiden, zit er bij Hendrik thuis snel ingebakken. “Vroeger werd er vanuit de afdeling Voorlichting gecommuniceerd over wat in welke container ‘moest’. Ik denk dat ikzelf de aanjager ben geweest in ons huishouden maar natuurlijk is het wel zo dat je het samen doet. We helpen elkaar daar dan ook bij. Zo wordt het scheiden van afval al snel een automatisme.”

Pmd-container in de tuin

“Door de komst van de pmd-container waren we ruimte kwijt in de tuin. In mijn omgeving heb ik gezien dat er, vooral bij het inzamelen van PMD, wel wat weerstand was. Een bepaalde groep vond het een heel ‘gedoe’ en bleef zijn afval gewoon in de grijze container gooien. Dat heeft een tijd geduurd voor dat de meeste mensen mee waren.”

Hendrik geeft aan dat het haast onmogelijk is om echt iedereen mee te krijgen en dat er nog veel onwetendheid is als het gaat om afvalscheiding. “Vanuit mijn werk doe ik ook wel eens een pmd-controle. Dat betekent dat ik samen met de afvalinzamelaar op pad ga en kijk wat er in de container zit. Vaak zitten daar ook harde plastic voorwerpen in zoals kapot speelgoed of vershoudbakjes. Als ik dan met bewoners in gesprek ga, komt het er vaak op neer dat mensen denken dat het kan omdat het ‘toch gewoon plastic is’.”

Bewust blijven omgaan

Op de vraag hoe goed het afval scheiden thuis en op het werk gaat, antwoord Hendrik: “Het gaat goed, maar het kan natuurlijk altijd beter. Dat geldt voor bij ons thuis en ook op het werk. Ik ben er trots op dat we als huishouden steeds minder afval verzamelen in de grijze container. Dat wijst erop dat we goed bezig zijn met afvalscheiding.”

“Het is in mijn ogen belangrijk om er bewust van te zijn dat afval een grondstof is. Heel veel dingen kunnen worden gerecycled. Zolang we er allemaal bewust mee omgaan en dat blijven doen, is dat beter voor ons milieu.” Hij besluit zijn verhaal met een tip voor anderen: “Kijk eens goed naar de inhoud van je grijze container. Als deze nog niet vol is, dan hebben mensen vaak de neiging om er tierelantijntjes in te gooien die eigenlijk thuishoren op het afvalbrengstation.”

 

“Het is in mijn ogen belangrijk om er bewust van te zijn dat afval een grondstof is. Heel veel dingen kunnen worden gerecycled. Zolang we er allemaal bewust mee omgaan en dat blijven doen, is dat beter voor ons milieu.”

Hoe werkt afval scheiden in jouw gemeente?