Verpakking wordt stoel - Drenthe Geeft Door

Verpakking wordt stoel

Verpakking wordt stoel

Verpakking wordt stoel. Een Drent gooit per jaar gemiddeld 42,8 kilo PMD-afval weg; 90% bij het PMD-afval, 10% bij het restafval. Van PMD-verpakkingen maken we nieuwe producten, zoals stoelen en verpakkingsmateriaal. Bron: grondstoffenmonitor 2021

Hoe werkt afval scheiden in jouw gemeente?