Verpakking wordt stoel - Drenthe Geeft Door

Verpakking wordt stoel

Verpakking wordt stoel

Verpakking wordt stoel. Een Drent gooit per jaar gemiddeld 41,9 kilo PMD-afval weg; 69% bij het PMD-afval, 31% bij het restafval. Van PMD-verpakkingen maakt Vepa in Hoogeveen nieuwe stoelen. Bron: grondstoffenmonitor 2019

Hoe werkt afval scheiden in uw gemeente?