Shirt wordt isolatiemateriaal - Drenthe Geeft Door

Shirt wordt isolatiemateriaal

Shirt wordt isolatiemateriaal

Shirt wordt isolatiemateriaal. Een Drent gooit per jaar gemiddeld 17,1 kilo textiel-afval weg; 30% bij het textiel-afval, 70% bij het restafval. Textiel dat niet meer gedragen kan worden, wordt hergebruikt door er isolatiemateriaal of nieuwe textielproducten van te maken. Bron: grondstoffenmonitor 2021

Hoe werkt afval scheiden in jouw gemeente?